HG nr. 540 din 2016 privind bateriile si acumulatorii

HG nr. 1079 din 2011 privind bateriile si acumulatorii

Regulament pentru autorizarea anumitor substante

Regulamentul (UE) 2017/1505 al Comisiei din 28 aug 2017 de modificare a anexelor I, II şi III la Regulamentul (CE) nr. 1221/2009 (EMAS)

Regulamentul (UE) 2017/1510 Al Comisie din 30 aug 2017 de modificare a apendicelor la anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006

Regulament omologare dispozitive de schimb pentru controlul poluarii pentru autovehicule

Ordin produselor pentru constructii

Ordin pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.798/2007

Legea nr. 278 din 2013 privind emisiile industriale

Hotararea privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase si alte masuri pentru principalii poluanti

Hotararea pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 1.408/2008 si a Hotararii Guvernului nr. 937/2010

Decizie in scopul revizuirii nivelurilor anuale de emisii alocate pentru perioada 2017-2020

Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicata*)

Legea nr. 249 din 28 octombrie 2015 (*actualizata*)

Hotararea nr. 235 din 7 martie 2007

Hotararea nr. 1.061 din 10 septembrie 2008

Hotararea nr. 349 din 21 aprilie 2005 (*actualizata*)

Hotararea nr. 856 din 16 august 2002 (*actualizata*)

Hotararea nr. 1.132 din 18 septembrie 2008 (*actualizata*)

Ordonanta de Urgenta nr. 5 din 2 aprilie 2015

Ordonanta de Urgenta nr. 38 din 28 iunie 2016

Ordonanta de Urgenta nr. 39 din 28 iunie 2016

Ordin nr. 756 din 26 noiembrie 2004

REV2 a codurilor CAEN

Ordin Nr. 661/2017 din 24 aprilie 2017 privind aprobarea Ghidului de finantare
a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2017 – 2019